Publications – Publicaties

Waitng Walking Working – Part II – meer info en te bestellen via – more info and order at:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13391

Selected bij Bruxelles Art Vue for the edition of their book “Street Life” – Spring 2022 – more info: bruxellesartvue.com

2022 – Expo catalogue Canelas – Portugal. From the serie “Faded glory”

 April 2021 – Opgenomen in het boek uitgegeven door Bruxelles Art Vue met een 70tal internationale fotografen – A book edited by Bruxelles Art Vue with more than 70 international photographers – more info: bruxellesartvue.com

Waiting Walking Working – Part I – meer info en te bestellen via:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11551

Het krassen van de Tijd” – meer info en te bestellen via:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10973

Herwerkte versie van de in 2009 uitgegeven gedichtenbundel met dezelfde titel.

Onderweg – Portfolio 2018(no longer available)

Onderweg Portfolio_web

Deze portfolio werd in de vorm van een magazine in eigen beheer gepresenteerd bij de tentoonstelling van mijn afstudeerproject in VC De Mozaïek in Kortrijk (België) begin juni 2018. Ce portfolio a été présenté sous forme de magazine lors de l’exposition de mon projet de fin d’études au VC De Mozaïek à Courtrai (Belgique) début juin 2018. This portfolio was presented in the form of a magazine at the exhibition of my graduation project in VC De Mozaïek in Kortrijk (Belgium) at the beginning of June 2018.

Cuban Blues(no longer available)

p1010548_dxoweb

Begin februari 2017 verscheen in eigen beheer bij Blurb.com het boek “Cuban blues”. Het is een fotografisch verslag over een bijzondere Cuba-reis uit 2011. Le livre “Cuban blues” a été publié début février 2017 sur Blurb.com. C’est un reportage photographique sur un voyage spécial à Cuba de 2011. The book “Cuban blues” was published at the beginning of February 2017 at Blurb.com. It is a photographic report about a special Cuba trip from 2011

Nicaragua 2015(no longer available)

nicaragua-2015web

In 2015 verscheen het boekje “Nicaragua 2015 – Een syndicale ontmoeting” uitgegeven door het FOS en ABVV West-Vlaanderen. Een aantal van mijn foto’s werden, als illustratie bij de diverse teksten, in de brochure opgenomen. Het is een beknopt reisverslag van de internationale solidariteitsreis van een aantal ABVV militanten en FOS-CIS leden naar Nicaragua in mei 2015. Het boekje is helaas uitverkocht. Een aantal van deze foto’s verschenen ook in Fosfor, het tijdschrift van het FOS.

En 2015, le FOS et l’ABVV Flandre occidentale ont publié la brochure “Nicaragua 2015 – Une réunion syndicale”. Un certain nombre de mes photos ont été incluses dans la brochure à titre d’illustration des différents textes. Il s’agit d’un récit de voyage concis du voyage de solidarité internationale d’un certain nombre de militants de l’ABVV et de membres de FOS-CIS au Nicaragua en mai 2015. Le livret est malheureusement épuisé. Un certain nombre de ces photos ont également paru dans Fosfor, le magazine des FOS.

In 2015 the booklet “Nicaragua 2015 – A trade union encounter” was published by the FOS and ABVV West Flanders. A number of my photos were included in the brochure as an illustration to the various texts. It is a concise travel report of the international solidarity trip of a number of ABVV militants and FOS-CIS members to Nicaragua in May 2015. The book is unfortunately sold out. A number of these photos also appeared in Fosfor, themagazine of the FOS.

het-krassen-van-de-tijdweb

In 2009 verscheen de gedichtenbundel “Het krassen van de Tijd” als een uitgave in eigen beheer. En 2009, le recueil de poèmes “Les égranitures du temp” est apparu. In 2009 publication from the collection of poems “The scratching of Time” appeared.