Over Georg Bernoff….

img_3055_dxoweb

Georg Bernoff is het speelse pseudoniem van Bernard Georges Jules Noffels. Ik kom uit een familie met een bescheiden geschiedenis, die haar wortels heeft in een land waar veel dingen samenvloeien. Waar diverse culturen en talen elkaar raken en waar de eenheid in verscheidenheid een meerwaarde zou kunnen en moeten zijn. En daar ben ik fier op. Geboren te Kortrijk (West-Vlaanderen – België) op 8 januari 1954 als oudste zoon van wat een gezin met 7 kinderen zou worden. Mijn ouders woonden toentertijd in Harelbeke. Mijn vader werd douane-ambtenaar en mijn moeder was een toegewijde huisvrouw. Ik woonde respectievelijk in Harelbeke, Le Bizet (toen nog Vlaanderen – nu behorend tot de provincie Henegouwen), Halle (Brabant), Zwevegem en sedert 1974 in de kleine maar dynamische gemeente Kuurne. Zonder diploma op zak ben ik op 15 jarige leeftijd gaan werken en ik heb tal van beroepen uitgeoefend. In zekere zin was het dagelijkse leven mijn leerschool…..al volgde ik ook Kunstacademie te Harelbeke en Tielt en lessen fotografie aan het CVO Scala te Kortrijk.

In essentie ben ik vooral een reis- en straatfotograaf met een lichte voorliefde voor zwart/wit fotografie. Iemand die gewoon registreert wat zich in zijn wereld afspeelt en die dus in zekere zin documentarisch werkt. Maar ik wijk ook bijwijlen graag af van mijn geijkte paden om meer thematische projecten uit te werken. Daarnaast schrijf ik ook af en toe, in hoofdzaak poëzie.

Lid – voorzitter en webmaster van Fotocollectief Retina Kuurne en tot voor kort ook van de Kuurnse Culturele Raad (2004-2019). Voorzitter Curieus Kuurne en organisator van het Kuurns Comedy Festival. Medeoprichter en van 2009 tot 2013 jurylid van de Kuurnse Cultuurprijs. Lid Koninklijke Kortrijkse Fotoclub. Lid Heemkundige Kring Cuerna. Lid van de Beheerscommissie van de Bibliotheek.

Naast het eigen werk was ik ook organisator en curator van tentoonstellingen met werken van andere kunstenaars. Met o.a. werk van Ever Meulen, Valerie Telesca, Paul Pattyn, Inge Depraetere, Roger Baert, Adelina Iantcheva, Gilbert Degrijse, Yanneke Lutin, Didier Verfaillie, Chris Vercaemer, Luc Vanlerberghe, Arne Deprez, Jef Despriet, Fritz Danninger, Olivier Bulteel, Nicole Bekaert, Nadine Soubrie, Valerie Vonck, Alexander Deprez, Elfie Deleu, Freddy Vercruysse, Geert Vanhaverbeke, Christoph Remmerie, Dirk Verhulst, Reiner Vanwonterghem – Fort 07, Stefaan Verfaillie, Leonie Delneste, Ruben Vanoverbeke, Dominique Nuyttens, André – Guido – Bert en Jeroen Anckaert. In 2014 curator van de tentoonstelling “Het dagelijks leven in Kuurne tijdens Wereldoorlog I”. Organiseerde in 2012 de voorronde van de internationale schilderswedstrijd “Royal Talents” met onder meer de geselecteerden Sabinne Eggermont, Tom D’Halluin en Paul Vandekerckhove. Was actief medewerker aan de Kuurnse Vlaanderen Feest activiteiten en aan het Kunstenfestival Can’Art (2007-2009). Organisator “Week van de Amateurkunsten (2005-2010).

Georg Bernoff est le pseudonyme de Bernard Georges Jules Noffels, né le 8 janvier 1954 à Kortrijk (Flandre Occidentale – Belgique) comme le fils aîné de ce qui allait devenir une famille de 7 enfants. Je suis le fruit d’une famille avec une histoire très modeste, qui a ses racines dans un pays où beaucoup de choses se rejoignent. Là où différentes cultures et langues se touchent et où l’unité dans la diversité pourrait et devrait constituer une valeur ajoutée. Et j’en suis fier. À l’époque, mes parents vivaient à Harelbeke. Mon père était douanier er ma mère fût une mère de famille dévouée. J’ai habité respectivement à Harelbeke, Le Bizet (à ce temps la Flandre Occidentale – maintenant appartenant a la province du Hainaut), Halle (Brabant), Zwevegem et depuis 1974 dans la petite mais dynamique cummune de Kuurne. Sans diplôme, j’ai commencé à travailler à l’âge de 15 ans et j’ai exercé de nombreuses professions. En ce sens, la vie quotidienne était mon école….bien que j’aie aussi fréquenté l’Académie des Beaux-Arts de Harelbeke et de Tielt et des cours de photographie à CVO Scala – Courtrai.

Je suis avant tout un photographe de voyage et de rue. Avec une légère préférence pour la photographie en noir et blanc et qui enregistre, d’une facon plus tôt documentariste, ce qui ce passe autours de moi. Mais de plus en plus mon regard dévie de ce que je fais habituellement pour développer des projets thématiques. A part cela, j’écris aussi occasionnellement, principalement de la poésie.

Membre – président et webmaster du Fotocollectief Retina Kuurne et et jusqu’à récemment du Conseil Culturel de Kuurne (2004-2019). President de Curieus Kuurne et organisateur du Kuurns Comedy Festival. Co-fondateur et de 2009 à 2013 membre du jury du “Prix Culturel de Kuurne”. Membre du Koninklijke Kortrijkse Fotoclub. Membre Heemkundige Kring Cuerna (Cercle pour l’histoire locale). Membre du comité de la bibliothèque.

En plus de mes propres créations j’étais également organisateur et curateur d’expositions avec des œuvres d’autres artistes, dont ceux de Ever Meulen, Valerie Telesca, Paul Pattyn, Inge Depraetere, Roger Baert, Adelina Iantcheva, Gilbert Degrijse, Yanneke Lutin, Didier Verfaillie, Chris Vercaemer, Luc Vanlerberghe, Arne Deprez, Jef Despriet, Fritz Danninger, Olivier Bulteel, Nicole Bekaert, Nadine Soubrie, Valerie Vonck, Alexander Deprez, Elfie Deleu, Freddy Vercruysse, Geert Vanhaverbeke, Christoph Remmerie, Dirk Verhulst, Reiner Vanwonterghem – Fort 07, Stefaan Verfaillie, Leonie Delneste, Ruben Vanoverbeke, Dominique Nuyttens, André – Guido – Bert en Jeroen Anckaert. Curateur en 2014 d’une exposition intitulé “La vie quotidiennen à Kuurne pendant la première guerre mondiale”. Organisation en 2012 du première tour du concours international de peinture “Royal Talents” avec entre autres les atistes sélectionnés Sabinne Eggermont, Tom D’Halluin et Paul Vandekerckhove. Etait un collaborateur actif aux activitées de Vlaanderen Feest Kuurne et du Festival d’art Can’Art (2007-2009). Organisateur de “La Semaine des artistes amateurs” (2005-2010).

Georg Bernoff is the pseudonym of Bernard Georges Jules Noffels. I am the result of a family with a very modest history, which has its roots in a country where many things come together. Where different cultures and languages touch each other and where unity in diversity could and should be an added value. And I’m proud of that. Born in Kortrijk (West Flanders – Belgium) on 8 January 1954 as the eldest son of what would become a family with 7 children. My parents lived in Harelbeke at the time. My father was a customs officer and mother was a dedicated housewife. I lived respectively in Harelbeke, Le Bizet (then West-Flanders – now belonging to the province of Hainaut), Halle (Brabant), Zwevegem and since 1974 in the small but dynamic municipality Kuurne. Without a diploma, I started working at the age of 15 and I have practiced many professions. In that sense, daily life was my school….although I also attended Art Academy in Harelbeke and Tielt and photography lessons at CVO Scala – Kortrijk.

In essence, I am primarily a street- and travelphotographer, someone with a slight preference for white / black photography, who simply records what is going on in my world and in a certain sense works on a documentary way. But more and more I deviate from what I usually do and develop more thematic projects. In addition, I also write occasionally, mainly poetry.

Member – chairman and webmaster of Fotocollectief Retina Kuurne and until recently of the Kuurnse Cultural Council (2004-2019) . Chairman of Curieus Kuurne and organizer of the Kuurns Comedy Festival. Co-founder and from 2009 to 2013 member of the jury from the “Cultural Prize Kuurne”. Member of the Koninklijke Kortrijkse Fotoclub. Member of Heemhundige Kring Cuerna (Association for local history). Member of the library committee .

In addition of my own work I was also an organizer and curator of art exhibitions around artwork from other artists. With work from Ever Meulen, Valerie Telesca, Paul Pattyn, Inge Depraetere, Roger Baert, Adelina Iantcheva, Gilbert Degrijse, Yanneke Lutin, Didier Verfaillie, Chris Vercaemer, Luc Vanlerberghe, Arne Deprez, Jef Despriet, Fritz Danninger, Olivier Bulteel, Nicole Bekaert, Nadine Soubrie, Valerie Vonck, Alexander Deprez, Elfie Deleu, Freddy Vercruysse, Geert Vanhaverbeke, Christoph Remmerie, Dirk verhulst, Reiner Vanwonterghem – Fort 07, Stefaan Verfaillie, Leonie Delneste, Ruben Vanoverbeke, Dominique Nuyttens, André – Guido – Bert en Jeroen Anckaert. In 2014 curator of the exhibition “The daily life in Kuurne during World War I” . Organized the preliminary round of the international painting competition “Royal Talents” in 2012 with among others the selected ones Sabinne Eggermont, Tom D’Halluin and Paul Vandekerckhove. Was an active collaborator at the Kuurne Vlaanderen Feest activities and at the Can’Art Art Festival (2007-2009). Organizer “Week of the Amateur Arts” (2005-2010).

Mijn devies – My motto – Ma devise

frank-zappa-mind
 © Alle foto's en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet opgeslagen, gebruikt of vermenigvuldigd worden, op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
© Toutes les photos et tous les textes de ce site sont protégés par le droit d'auteur et ne peuvent être ni enregistrés, ni utilisés, ni reproduits de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.
©All photos and texts on this site are protected by copyright and may not be stored, used or duplicated in any form or by any means without a prior written permission of the author.