Exhibitions – Performances – Awards

Boekvoorstelling – Bookpresentation

Tentoonstelling – Exhibition

Summer Prize Top 20 mention – BAV Art Vue

Spring Prize 2022 Special mention – BAV Art Vue

Genrewinnaar en nominatie voor de BoekGoud Publieksprijs 2021 – https://boekgoud.nl/editie2021

13 – 26 february 2022 Tentoonstelling – Exhibition – Exposition: Estação – Canelas (Porto – Portugal) with Alexander Ammanoulidis – Duy Nguyen – Sudhy SJ. and Georg Bernoff.

13/01/2022 – Poëzie optreden in Kunstkroeg De Doedelzak – Kortrijksamen met Ronny Van Caneghem

11/12/2021 – Winnaar Kuurnse Cultuurprijs 2021 – Winner Culture Prize Kuurne 2021 – Laureat du Prix Culturel de Kuurne 2021

Veiling – Auction – Enchères – “For a school project in Nicaragua”
10 november 2021

2021 – Photo Days Brussels (B)– één top 10 foto geselecteerd – une photo selectionée top 10 – one top 10 photo selected for the exhibition

26/06 – 24/10/2021Paradise Kortrijk 2021 – Deelname aan een open nevenproject in het kader van Paradise op Overleie. Participation within a side project. In samenwerking – in co-operation with Avanza, Maarten Vanhee and Jonas Vansteenkiste

06/06 – 30/09/2021 – deelname aan Fotofestival Lens op de Mens in Pelt (B) – Participation to Lens op de Mens Photofetival in Pelt (B)

13/03 -25/04/2021 – deelname aan Fotofestival Track & Trace in Kortrijk (B) – Participation to Track & Trace Photofestival in Kortrijk (B)

16/01 – 16/02/2020Museum Textuur – Kortrijk. Deelname aan “Textiel in verbinding” als bijkomend luik van de tentoonstelling “Textiel in Verzet”. Museum Texture – Kortrijk. Participation to “Textile in connection” as an additional part of the exhibition “Textile in Resistance”.

19 – 20/10/2019 – Buren bij Kunstenaars – Kuurne (B) Group exhibition with Fotocollectief Retina – participant and co-organizer

2019 – Photo Days Brussels (B)– één top 10 foto geselecteerd – une photo selectionée top 10 – one top 10 photo selected for the exhibition

20 & 21/10/2018 – Buren bij Kunstenaars – Kuurne (B) – Group exhibition with Fotocollectief Retina – Photografic works – Participant and co-organizer


24/06 – 01/07/2018 – Kortrijk (B) – VC Mozaïek Kortrijk- Group exhibition with Fotocollectief Retina. Photografic works – Participant and co-organizer

01 02 & 03-/06/2018 – Fotoparcours – Kortrijk – Group exhibition (theme World War I) VC Mozaïek Kortrijk – Photografic works – Participant and co-organizer

15 & 16/10/2016 – Buren bij Kunstenaars – Kuurne – Group exhibition with Fotocollectief Retina – Photografic works – Participant and co-organizer

14 – 15 & 16/05/2016 – Photo View XL Kortrijk – 2 geselecteerde foto’s – 2 photos sélectionées – 2 photos selected for the exhibition – in Museum Texture Kortrijk

12/11/2015 – Nicaragua event Kuurne – lezing/lecture by Jasper Rommel and photography by Bernoff (Bernard Noffels)

21/09/2007 – Can’Art Festival Kuurne – Literaire performance – Performance littéraire – Poetry performance

2005 – De Noote Kuurne – Voorstelling van de gedichtenbundel “Het krassen van de Tijd” met schilderijen van Dirk Verhulst en muzikale omlijsting door Gioventu – Présentation du receuil de poésie avec les peintures de Dirk Verhulst et l’accompagnement musical de Gioventu – Presentation of a poetry book with paintings of Dirk Verhulst in a musical setting by Gioventu.

26/09 – 10/10/2003 – Kunst in de Vitrine Kuurne 02 – Groepstentoonstelling met veiling ten voordele van Chiuza (Roemenië) – Exposition de groupe avec vente aux enchères en faveur de Chiuza (Roumanie) – Group exhibition throug Kuurne with an auction as a help action for Chiuza (Romenia) – 1 painted sculpture

08 – 12/05/2002 – Draaikolk – Zillebeke (B) – Tentoonstelling met – Exposition avec – Exhibition with Kurt Talloen, Christophe Dehaene, Dimitri Noffels, Hugo Moors en Vera Vandekerckhove. Ceramic works. – Participant and co-organizer.

18 -28/10/2001 – Lokale Kleuren Kuurne – Groepstentoonstelling met locale kunstenaars – Exposition d’artistes locale – A group exhibition with local artists – Hoeve Vandewalle Kuurne – Ceramic works

18/02 – 05/03/2000 – Kunst in de Vitrine Kuurne 01 – Groepstentoonstelling met veiling ten voordele van Chiuza (Roemenië) – Exposition de groupe avec vente aux enchères en faveur de Chiuza (Roumanie) – Group exhibition throug Kuurne with an auction as a help action for Chiuza (Romenia) – 1 painting “The fall of Icarus”

The fall of Icarus

12/06 – 27/06/1999 – Artival Oostende (B) – Geselecteerd met een mixed mediainstallatie – thema: The Elements. Het gepresenteerde werk werd voor een groot deel verwoest door vandalisme. Sélectionné avec une installation multimédia – thème: Les éléments. Le travail présenté a été en grande partie détruit par des actes de vandalisme. Selected with a mixed media installation – theme: The Elements. The presented work was for a major part destroyed by vandalism.

1975 – 1981– Enkele korte poëzie optredens op vrije podia in o.a. ’t Schuurke Harelbeke – ’t Molentje Kuurne – in ’t Sas Zwevegem en ook als het voorprogramma van Wannes Van de Velde in de Jakkedoe in Desselgem. Quelques courtes performances de poésie sur des scènes libres, entre autres ’t Schuurke à Harelbeke -‘ t Molentje à Kuurne – ’t Sas à Zwevegem et également le programme préliminaire de Wannes Van de Velde au Jakkedoe à Desselgem. A few short poetry performances on free stages in among others ’t Schuurke Harelbeke -‘ t Molentje Kuurne – in ’t Sas Zwevegem and also the supporting act of Wannes Vandevelde at the Jakkedoe Desselgem.

Optreden op het Vrij podium in Jeugdhuis ’t Molentje – Kuurne ergens eind jaren 70 – foto waarschijnlijk genomen door Marc Coeman.
Performance à Jeugdhuis ’t Molentje – Kuurne quelque part à la fin des années 70 – photo probablement prise par Marc Coeman.
Performance on Free stage at Jeugdhuis ’t Molentje – Kuurne somewhere end 70’s – photo probably taken by Marc Coeman.