Contact

Dit is mijn contactpagina met enkele gegevens en een contactformulier.
Ceci est ma page de contact avec quelques détails et un formulaire de contact.
This is my contact page with some details and a contact form.
Dies ist meine Kontaktseite mit einigen daten und einem Kontaktformular.

e mail:  georgbernoff@gmail.com

Bernard Noffels – Boomgaardstraat 143 – B 8520 Kuurne (Belgium)